Er videoovervågning virkelig lykken?

Forord: Har man intet at skjule, har man intet at frygte. Dette er et af hovedargumenterne, i kølvandet på den debat som er kommet efter at Sabrina Zimmerman fra Venstre, har meldt ud at Solrød Kommune har brug for videoovervågning for at øge trygheden.

CCTV i London fremhæves af flere, som værende tryghedsskabende. Der er blot væsentlige forskelle, på hvad der er muligt i England, og hvad der er muligt i Danmark.

Først og fremmest siger lovgivningen, at kommunerne ikke bare kan opsætte videoovervågning uden videre. Dernæst er der den praktiske udførsel …

For hvordan skal det fungere i praksis?

Skal der sidde en politimand og holde øje med kameraerne i realtid?

Eller skal der bare stå en harddiskoptager i centeret, som skal optage alt hvad der sker på centergaden, ved stationen og på gymnasiet?

Førstnævnte løsning er næppe realistisk, når Solrød er en af de mindst voldelige kommuner i Danmark. Sidstnævnte løsning rejser spørgsmålet omkring, hvad det egentligt er som man ønsker at dæmme op for med overvågningen.

For er det alvorlig kriminalitet eller cykeltyverier som man ønsker at forebygge?

Er der tale om det sidste, kræver det jo også efterforskningsressourcer. Og med det pres som er på det danske politi for tiden, er det næppe efterforskning af cykeltyverier som står øverst på opgavelisten.

Læserbrev: Nej tak til ulovlig videoovervågning i Solrød

Tryghed er vigtigt, ingen tvivl om det. Men jeg bliver ked af det, når andre politikere prøver at tegne et billede af Solrød Som en utryg kommune.

I følge Sabrina Zimmerman fra Venstre, er Solrød Kommune åbenbart blevet et så utrygt sted at færdes, at vi fra kommunal side skal til at TV-overvåge stationen, gymnasiet og ikke mindst centergaden i Solrød.

Brænder inde med udstyr for en halv millon

Solrød er en af landets mindst voldelige kommuner. At indføre videoovervågning de steder som Sabrina Zimmerman nævner, er set med mine øjne derfor at skyde gråspurve med kanoner.

I Kolding har de forsøgt sig med videoovervågning, i den model som foreslås af Sabrina Zimmerman. Her har man dog i modsætning til i Solrød, oplevet stribe meget grove voldssager. Det er dog ulovligt at overvåge offentlige områder jf. Datatilsynet, hvorfor Kolding Kommune nu brænder inde med overvågningsudstyr for en halv million kroner. Kun i helt særlige tilfælde, kan politiet give lov til overvågning af offentlige områder. Og hvis Kolding ikke falder under denne kategori, gør Solrød næppe heller ikke.

I en artikel til DR Nyheder, udtaler Det Kriminalpræventive Råd desuden at “… et kamera på gadehjørnet er næppe nok til at få voldsparate personer til at tænke sig om en ekstra gang, før de knytter næven eller trækker kniven”.

Nye toner fra Venstre?

Jeg har meget svært ved at vurdere, om overstående ønsker til videoovervågning, er nogle som deles på tværs af Venstre’s kandidathold. Valgprogrammet “Dit og mit Solrød” nævner nemlig ikke noget om dette tiltag. Måske kan borgmesteren, Venstre’s formand eller en af Venstre’s andre kandidater gøre mig klogere på dette?

Emil Blücher, Liberal Alliance

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *