Bevar Solrøds unikke DNA

Solrød Byråd har en vision om at kommunen skal være “det bedste sted at leve og bo”. Men hvis visionen skal føres ud i praksis, kræver det at Solrød Kommune kommer tilbage igen på sporet, og fremadrettet prioriterer de ting, som historisk set har gjort os til en attraktiv beboelseskommune.

For mig indbefatter det, at vi er en kommune som:

  • Er et trygt sted at opholde sig – uden bander og belastede boligområder
  • Er en grøn kommune, tæt på skov og strand
  • Er et attraktivt sted at stifte familie, med dagtilbud og folkeskoler af høj kvalitet
  • Friholder Havdrup og landsbyerne for højt byggeri
  • Har en god infrastruktur som binder os sammen med Hovedstadsområdet

Gode folkeskoler

Solrød Kommune har en kedelig rekord på folkeskoleområdet. Vi er nemlig den kommune i Region Sjælland, som propper flest elever ind pr. klasse.

I gennemsnit er der således 1,9 elever mere pr. klasse, sammenlignet med andre kommuner i regionen.

Selvom at vi overordnet set har tre gode folkeskoler, mener vi i Liberal Alliance, at der er plads til forbedring.

Vi gør hvad vi siger på folkeskoleområdet:

I 2018 foreslog Liberal Alliance Solrød, at indføre en inventarpulje til udskiftning af nedslidte skolemøbler. Puljen skulle løbe over fire år, med en puljestørrelse på en million kroner pr. år.

Forslaget blev stemt ned af samtlige partier, undtagen Lokallisten Grundejerne (nu nedlagt). Året efter blev forslaget dog indarbejdet i budgettet for Solrød Kommune, hvorved det blev en realitet.

I 2019 og igen i 2020, har Liberal Alliance foreslået at tilføre skolerne 500,- kroner ekstra pr. folkeskoleelev. Forslaget har været en del af Liberal Alliances samlede budgetforslag, som begge år har haft en bedre bundlinje end den vedtagne budgetaftale med Venstre i spidsen.

En grøn kommune, tæt på skov og strand

Stranden er en af kommunens største aktiver. Men kommunens grønne pletter og skove, er ligeledes en central del af vores DNA.

Gennem de seneste år, er det dog gået den forkerte vej, hvad angår vores natur og vores grønne pletter. Den nye jernbane og transportcenteret, har således gjort beslag på både fredsskov og landbrugsarealer.

 

Mere information er på vej…