Klumme: Rigide lokalplaner fra 70’erne spænder ben

Borgerne i Solrød Kommune må finde sig i at betale store beløb i grundskyld. Men vidste du, at Kommunens lokalplaner i mange tilfælde spænder ben for, at du som boligejer kan udnytte din grund optimalt?

I Solrød Kommune er mange af lokalplanerne ikke ændret siden 70’erne, hvor de blev skrevet for første gang. Helt konkret betyder det, at mange lokalplaner begrænser bebyggelsesprocenten til 25 procent.

Det nationale bygningsreglement foreskriver dog at parcelhuse må have en bebyggelsesprocent på 30 procent, og Kommuneplanen anbefaler op til 40 procent i stationsnære områder. Men da lokalplaner rent juridisk går forud for bygningsreglementet på dette område, må du som boligejer nøjes med den lave bebyggelsesprocent, der fremgår af den gamle lokalplan.

Du slipper dog ikke for at betale fuld grundskyld, når en over 40 år gammel lokalplan gør, at du ikke kan anvende din grund optimalt.

Er det retfærdigt? Nej, ikke just!

Der bør derfor fremsættes forslag i Solrød Byråd om at igangsætte en opdatering af lokalplanerne, for at gøre op med denne urimelighed. Ved at tillade en bebyggelsesprocent på 30 procent vil du som boligejer kunne opføre et hus, som er 20 procent større sammenlignet med det, som er reguleret i de fleste lokalplaner. Det er meget aktuelt for dig, som vil bygge nyt, eller som vil bygge til.

Pr. 1. juli 2017 er bygningsreglementet ændret, så der ikke længere skal indhentes byggetilladelse for småbyggeri, såsom opførelse af skure, carporte og drivhuse. Alt andet lige vil det derfor frigøre ressourcer på rådhuset, som med fordel kan bruges på at gøre vores lokalplaner tidssvarende og korrekte i henhold til gældende lovgivning.

Det er sund fornuft, og støtter op om byrådets vision for Solrød Kommune: Vi skal være en dynamisk kommune – det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet. En velfungerende kommune, med gode rammer for borgere og erhvervsliv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *