Erhverv

Med tre CVR-numre i ryggen, er erhvervspolitik et af de områder som optager mig mest. Erhvervslivet er nemlig ikke just det, som Solrød Byråd arbejder mest med. Her mener jeg derfor, at jeg kan gøre en mærkbar forskel, for vores lokale virksomheder.

Jeg vil arbejde for:

  • Udarbejdelse af en erhvervsstrategi. Solrød Kommune har hårdt brug for en erhvervsstrategi, for at tiltrække de virksomheder som udvikler byen.
  • Indførsel af erhvervsudvalg. Hele erhvervsområdet mangler politisk ledelse. Det kan vi få med et erhvervsudvalg.
  • Lokale tilbud til vores iværksættere. Slut med at “outsource” vores erhvervsservice til Greve Kommune.
  • Mentorordning. Bedre udnyttelse af frivillige mentorer til at støtte vores lokale virksomheder.

Uddybning:

Solrød Kommune mangler en erhvervsstrategi

Jeg mener, at vi fra kommunal side bør have en erhvervsstrategi, som definerer kommunens overordnede erhvervspolitik, samt hvilke typer af virksomheder som vi ønsker at tiltrække. Det har vi nemlig ikke i dag. Denne erhvervsstategi bør udarbejdes af et dedikeret udvalg, som nedsættes efter kommunalvalget. Opgaven er nemlig for stor, til at den kan løftes af økonomiudvalget alene.

Nej til “transport og logistikområde”

I Liberal Alliance, mener vi ikke at det indeklemte område mellem motorvejen og den nye jernbane, bør bruges til “transport og logistikformål”, som der på nuværende tidspunkt er lagt op til.

Transportbranchen gennemgår i disse år en automatisering, som vil gøre mange lastbilschauffører arbejdsløse inden for en overskuelig årrække. Samtidig ser vi samme tendens på logistikområdet.

Netto’s centrallager i Køge, er et godt eksempel på et moderne lager, som fysisk fylder meget, uden at bidrage med særligt mange arbejdspladser. Robotter klarer langt det meste arbejde.

“Ja” til Greentec, Iværksætteri og Højteknologiske virksomheder

Grundet fingerplanen og kommunens størrelse, har vi desværre ikke større erhvervsarealer, som vi “bare” kan sætte til salg uden videre. Dette gør, at vi er nødt til at tænke nøje over, hvordan vi disponerer den erhvervsjord som vi har.

Det betyder desværre også, at vi må sige nej til visse typer erhverv, for at have plads til de virksomheder som skaber lokal arbejdspladser og tiltrækker ressourcestærke borgere til kommunen.

Her foreslår vi at tilpasse kommunens services, med henblik på at tiltrække og understøtte højteknologiske virksomheder. Vi skal desuden støtte op om de mange konsulenter og håndværksvirksomheder, som den dag i dag udgør en meget stor andel af vores lokale virksomheder.

Slut med uambitiøs erhvervsservice

Jeg mener, at det nuværende erhvervssamarbejde med Greve Kommune, er uambitiøst. Området bærer præg af at man ikke ønsker “besværet” ved erhvervsservice, og derfor hellere ser at virksomhederne flytter over på den anden side af kommunegrænsen.

Eksempelvis blev der ifm. budget 2014, afsat penge til at Solrød’s virksomheder ville kunne få et vækstforløb i Greve Erhvervscenter. Vi giver derfor i mine øjne vores lokale erhvervsdrivende en pose penge, for at flytte deres CVR-nummer ud af kommunen. Det må vi kunne gøre bedre.

Derfor bør vi som udgangspunkt hjemtage vores erhvervsservice til Solrød Kommune – alternativt genforhandle kontrakten, så der kommer mere fokus på vores lokale virksomheder. Hele området savner politisk ledelse og fokus – noget som ikke er muligt, med den nuværende kontrakt med Greve Kommune.